Contact

Algemene email van de club : info@rsc-bp.nl

Voorzitter : Ton van der Zijden, 06-44008862, aqzijden@gmail.com

Secretaris : Gerard van der Zijden, 070-3060918, vd.zijden@hccnet.nl

Penningmeester : Gerard Milort, 070-3550941, milort@casema.nl
Het IBAN nummer is NL09 INGB 0000 4043 48 t.n.v. Residentie Schaakclub Belgisch Park
Jaarcontributie bedraagt € 150, dubbellidmaatschap, jeugdlidmaatschap of ooievaarspas € 75.

Extern wedstrijdleider : Ton van der Zijden, 06-44008862, aqzijden@gmail.com

Intern wedstrijdleider : Hans van der Zijden, 06-81180114, schaken@kpnmail.nl

Materiaalcommissaris : Ton van der Zijden, 06-44008862, aqzijden@gmail.com